Minters, dienstverleners in welzijn

Per 1 januari 2015 gaat MDNW verder onder de nieuwe naam Minters, dienstverleners in welzijn.

Na de brand van zondag op maandag is Minters verhuisd naar Galgkade 3 (eerste etage), 3133 KN Vlaardingen. We zijn redelijk goed bereikbaar via (010) 435 10 22 en de spreekuren zijn weer hervat.

Voor veel mensen zijn welvaart en welzijn niet vanzelfsprekend. Juist in deze tijd blijken te makkelijk verkregen leningen, moeilijke gezins- en opvoedingssituaties, krapte op de arbeidsmarkt, woningnood, relaties en bijvoorbeeld ook eenzaamheid tot problemen te leiden waar mensen niet meer zelf uitkomen.

Wij proberen deze mensen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Gelukkig vaak met succes.

Wie zijn onze cliënten? Dat zijn mevrouw Lutjemeijer, meneer de Vries, Frenkie en zijn moeder, mevrouw Berbic, Eva, Arianne, Henk, Habiba, Sjaak, Angelina, Dorinde, Mohammed, Willem, Mirad, Arnout, Samira, Thea, Jan, Ria, Michael, Sekoen en vele anderen, die een doorsnee vormen van onze samenleving.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MDNW) omvat:

  • de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (Algemeen Maatschappelijk Werk, School Maatschappelijk Werk, Bureau Sociaal Raadslieden, Armoede Meldpunt Vlaardingen);

  • de afdeling Welzijn (buurt- en jongerenwerk);

  • het Steunpunt Huiselijk Geweld NWN;

  • het Steunpunt Mantelzorg NWN.

© 2015 Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg